Dušičkový čas


S nastanuvším podzimem se blíží i pro něj tolik typický čas – čas dušiček. Lidový název „dušičky“ je  v kalendáři zapsán jako Památka zesnulých a tento den připadá vždy na  2. listopadu. Lidé si tento den připomínají památku všech zemřelých, jejichž duše již opustili tento svět. Odtud také pochází název dušičky. Dušičky však nemusí znamenat jen to, že vzpomínáme na nějakého konkrétního člověka, jsou i připomenutím pomíjivosti a krátkosti pozemského času a toho, že i naše „dušička“ tady nebude věčně. Dušičky, které si každoročně připomínáme na začátku listopadu, přicházejí v předadventním době, v čase, kdy se dny zkracují  a  zahaluje je tma a my bychom se možná měli na chvilku zastavit, zamyslet se, co je pro nás v životě důležité, zahodit staré křivdy a s novou nadějí pak jít dál. Svátek zemřelých je dobrou příležitostí, jak s tím začít, protože vědomí toho, že nežijeme věčně, nám může pomoci překonat malichernosti a nedůležité věci. Protřídit vzpomínky – na živé i na ty zemřelé, za ty dobré poděkovat a ty zlé odhodit – i tak lze v dnešní moderní době chápat svátek dušiček. Navíc si uvědomit, že smrt nás může zastihnout kdykoliv a přijímat tak život s větší pokorou.

Tradice svátku dušiček se udržuje od 10. století. Památku věrných zemřelých, dušičky, zavedl v roce 998 opat Odilo, který se tak snažil „konkurovat“ pohanským svátkům. V zemích s křesťanskou tradicí, kde věřící věří ve věčný život zemřelé duše, lidé během tohoto období navštěvují hřbitovy a rodinné hroby, rozsvěcují svíčky, pokládají živé květiny i věnce a vyjadřují tak nejen úctu k zemřelým, ale také svou víru, že život smrtí nekončí. Ovšem i pro nevěřící je tento svátek stejně významný. Kromě Vánoc jsou dušičky vlastně dalším dnem, kdy lidé věřící i nevěřící slaví spolu. A ačkoliv mají rozdílné názory na život, smrt a“život“ po ní,  ty vnější projevy – rozsvěcování světla, ozdoba hrobů, vzpomínání, lidi sjednocuje a dušičky se tak stávají jedním z nejvýznamnějších svátků.

Přelom října a listopadu je kromě dušiček také časem svátku Halloweenu. Tento svátek má tradici v anglicky mluvených zemích, ovšem lidé ho začínají slavit i v Česku. Halloween má kořeny v národě Keltů, kteří se tímto způsobem loučili s létem. Podle legendy lidé věřili, že v noci z 31. října na 1. listopad se domů vracejí  duše zemřelých a hledají pomoc příbuzných, aby mohli definitivně odejít na onen svět. Lidé vyráběli svítilny z vydlabaných řep a svítili tak duchům na cestu. Dnes se k tomuto účelu používají vydlabané dýně, které mají vlastně i dekorativní význam. Lidé se navíc oblékali do starých hadrů a malovali si obličeje, aby se tak ochránili před zlými duchy.

Náš tip

Dárkové poukazy
Emsa Brilliant
Emsa Casa Mesh
počet položek0 ks
cena celkem0 Kč